Занимания за развитие на децата
Секция: ЛЮБОПИТНО
30 Септември 2023 18:12
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
 Занимания за развитие на децата

/КРОСС/ Децата са най-голямото богатство - те са надежда и любов и затова те са най-добрата инвестиция. Ето защо е важно да ги обучаваме, възпитаваме, насърчаваме, подкрепяме и учим, за да създадем достойни хора, знаещи и можещи, които със самочувствие ще опознават и преоткриват света.

Училището е място, което очертава целия път на развитие на човека. То разкрива светове, създава ситуации, учи да ценим приятелството и оформя бъдещето.

Днес качественото образование се обуславя, както от високия професионализъм на учителя, съвременната материално-техническа база, съвременните компютърни и информационни технологии, така и от способността на учителя да превръща учениците в свои партньори, които вече не са обекти, а са субекти на учебно-възпитателния процес.

Детското развитие

Детското развитие е процесът, през който детето придобива физически, когнитивни, емоционални и социални умения и способности, които му позволяват да се вписва и функционира в света около него. Този процес започва от раждането и продължава през детската и юношеската възраст.

Развитието на детето е индивидуален процес и се движи с различни темпове, като водеща роля има детето. Затова ние в образователен център "Йота" наблягаме на всички аспекти на развитие на детето.

Физическо развитие:

Това е растежа на тялото, моториката и физическите способности на детето. Това включва развитието на фината и грубата моторика, координацията, баланса, силата и гъвкавостта.

Когнитивно развитие:

Отнася се до развитието на умствените способности на детето - възприятие, внимание, памет, мислене, решаване на проблеми, езикови умения и креативност.

Емоционално и социално развитие:

Включва развитието на емоционалните регулации и умения за управление на емоции, развитието на самосъзнание и самооценка, както и развитието на социални умения, комуникация, взаимодействие с други хора и разбиране на социални норми и правила.

Реч и езиково развитие:

Включва развитието на уменията за комуникация, реч, езиково разбиране, речева артикулация и разширяване на речника.

Координация на сетивата:

Включва развитието на сетивните способности на детето, като визуално възприятие, слух, допир, вкус и нюх.
За да помогнем на детето в неговото развитие, е важно да му предоставим подходяща и стимулираща среда, взаимодействие и игри, които са подходящи за възрастта и развитието му.

Творчество и образование ръка за ръка.

Творчески занимания, свързани с усъвършенстване, работата в екип, изработване на проекти по учебния материал, АРТ ателиета и творчески работилници са в основата на всички развиващи занимания.

Организиране на тематични седмици и провеждане на дискусии за ролята ни в природата и обществото, за народните традиции и обичаи, свързани с празници и тяхното празнуване са в програмите на училищното образование и при организиране на свободното време в занималните.

Процесът на обучение се основава на връзката между културата и изобразителното изкуство. Една от ключовите компетентности визира „културна осъзнатост и умения за изразяване чрез творчество". Приобщаването на детето към културата е един от начините да се реализира тази цел. Чрез игри и музика още от малки децата разкриват тайни от заобикалящия ги свят - да могат да пеят и танцуват, да се изявяват на сцената като актьори, да изразяват своите чувства чрез пресъздаване на образи и картини. Умението да създават с ръцете си красиви творби в областта на приложните изкуства, да изпитат радостта от възможността да научат да говорят на английски език, да укрепят тялото и духа си чрез спорт и игри се формират в съвместно активно взаимодействие с преподаватели и родители.

Примерни дейности и развиващи занимания

Училищните занимални и различни клубове са подходящо място, където могат да се развиват дейности, които насърчават любопитството у децата и желанието им да опознаят света. Това се реализира чрез участие в различни занимания: арт и езикова занималня, класически балет, курс по музика, карате, модерен балет, модерни танци, солфеж, уроци по пеене, уроци по пиано, уроци по рисуване.

Ето и някои предложения за типове игри, които можете да организирате с детето. Голямо разнообразие от материали и игри могат да се намерят на книжния пазар. Много идеи могат да се почерпят и от електронните игри.

• Игри за деца, които развиват ума на детето
• Игри за деца, които развиват баланса и психиката
• Игри за уверени деца
• Игра за добродетелите
• Игра за изслушване
• Игра за презентационни умения (театър)
• Игра за недостатъците
• Игра за споделяне