Изложба "135 години Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Секция: КУЛТУРА
15 Ноември 2023 19:56
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Изложба "135 години Софийски университет "Св. Климент Охридски" Традицията да бъдеш първи" в Галерия на открито в градина "Кристал"

/КРОСС/ От 13 до 27 ноември 2023 г. в откритото изложбено пространство на градина „Кристал" ще бъде представена изложбата „135 години Софийски университет „Св. Климент Охридски" - традицията да бъдеш първи".

Изложбата е посветена на годишнината на Алма матер и представя пред широката общественост пътя на първия български университет от учредяването на Висшия педагогически курс през 1888 г. до днес.

Акценти в изложбата са началният етап от развитието на университета - делото на основоположниците в лицето на първите седем преподаватели, ролята на благодетелите Евлоги и Христо Георгиеви, строежът на университетските сгради. Показана е в развитие структурата на Университета и обособяването на отделните факултети.

Изтъкната е ролята на студентите и тяхното активно участие в академичния живот и постиженията им в учебната и научна дейност и спорта.

Специално място е отделено на ректорите на Университета от 1888 г. до 2023 г. и университетските инсигнии. Показан е и днешният облик на Софийския университет чрез постиженията на отделните факултети, департаменти и центрове и на самостоятелните звена - Университетската библиотека, Университетските ботанически градини и Университетско издателство.