Министерството на туризма успешно изпълни проекти, финансирани по ОПИК и ОПОС
Секция: Туризъм
18 Ноември 2023 11:30
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Министерството на туризма успешно изпълни проекти, финансирани по ОПИК и ОПОС

/КРОСС/ С цел публичност и прозрачност Министерството на туризма представи изпълнението  на дейностите на проекти по ОП „Околна среда" 2014-2020 (ОПОС) и ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 (ОПИК). Предвидената помощ цели финансовото обезпечаване на вече предоставените настаняване и изхранване по Програмата за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна.

Проект „Подкрепа за покриване на основните нужди на бежанците от Украйна" се осъществява с финансовата подкрепа на ОПОС, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).  Общата му стойност е 30 588 236,53 лева, от които 85% европейско и 15% национално съфинансиране. В резултат на което са покрити разходи за 728 877 нощувки с включена закуска и топъл обяд на бежанец, настанен в периода от 18 до 31 май 2022 г. Към настоящия момент предстои подаване на искане за окончателно плащане на разходите за още над 31 000 нощувки.

Вторият проект „Подкрепа за покриване на основните нужди на бежанците от Украйна" се финансира по ОПИК, съфинансиран от ЕС чрез ЕФРР. Той е насочен за подкрепа към значителния брой пристигащи от Украйна лица, на които трябва да бъде предоставена незабавна базова подкрепа. Общата стойност на проекта е 62 889 120 лева, които са насочени за покриване на основните нужди на 63 753 разселени лица от Украйна, от които 26 991 са деца под 18 години.