Експерт: Установени са редица пропуски в системата BG Alert
Секция: Коментари
20 Ноември 2023 10:18
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Експерт: Установени са редица пропуски в системата BG Alert

/КРОСС/ Само нашата система за ранно предупреждаване при бедствия и аварии BG Alert няма да е достатъчна. Това заяви Атанас Кръстанов по БНР. Той е физик и консултант по въпроси, свързани със защита от бедствия и разработване на планове за защита от природни и индустриални бедствия, както и експерт в международни проекти, свързани с изменението на климата и създаване и прилагане на различни платформи за оценка и ранно предупреждение за възникване на бедствия.

По думите му, са забелязани редица пропуски в Националната система за ранно предупреждаване. Той отбеляза, че "започваме да съобщаваме нещо, преди да има изградена цялостната система от данни". Такива са исторически записи къде и какво е имало, при какви условия, или да има набрана информация от наблюдения на терен, анализ на данните в реално време и пр. Нужно да има и добре разписани и отработени планове за евакуация, тренинги, да има яснота какво след какво следва, какви са хипотезите, уточни Атанас Кръстанов.

Наред с това, според него, не e уточнено коя е институцията, което е отговорна за уведомяването на населението у нас. Тепърва страната ни е поискала и данни от сателитната европейска мрежа за наблюдения Коперник, която е факт от 9 години, допълни експертът.

Според Кръстанов, Националната система за ранно предупреждаване за бедствия и аварии следва да се комбинира с мрежата "Коперник", в която България участва само в различни консорциуми и проекти. "Данните и информацията, от които не се ползват след приключването им", коментира той.

По думите му, започналите тестове на системата за ранно предупреждение BG Alert преди дни, които дори стреснаха клиентите на един от телекомите у нас в началото на месеца след човешка грешка от страна на ангажирания с въвеждането на системата BG Alert изпълнител, са последната брънка във всяка една система за ранно предупреждение. Започва се отзад напред, каза Кръстанов.

Припомняме, че неделният ден беше белязан с природно бедствие не само Варна и областта, а и в цяла Североизточна България. Причина за него беше ураганния вятър, предизвикан от черноморския циклон "Фредерик" Припомняме също, че бедствията през последните няколко месеца зачестиха. Като пример можем да дадем голямото наводнение в Царево, при което се удавиха четирима души.

Малко след това у нас започна да се говори активно за липсата на система за ранно предупреждение при бедствия и кризи. Такива, каквито би трябвало да има у нас като част от задълженията ни на страна-членка на Европейския съюз.

Националната система за ранно предупреждение при бедствия и аварии вече беше използвана няколко пъти.

Припомняме, че грешка на служител доведе до масова паника на 1 ноември, когато непредвидено множество граждани получиха неочаквани съобщения, придружени със силен звуков сигнал. Впоследствие бе оповестено провеждане на тестове на системата в различни области на страната от 29 ноември по график и национален тест на 29 ноември. При провеждането на тестовете от 12:00 до 12:30 ч. се излъчвано съобщение, съдържащо текст на български и английски език, съпроводено от специфичен звук и вибрация, дори при безшумен режим на телефона. Очаква се съобщението да се получава еднократно на едно мобилно устройство.

По време на днешния тест на системата в областите Велико Търново, Разград, Русе и Силистра