Министър Стойчева: Целта ни е да осигурим качествена дигитална трансформация за бизнеса и обществото в България
Секция: ИКОНОМИКА
03 Април 2024 16:27
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Министър Стойчева: Целта ни е да осигурим качествена дигитална трансформация за бизнеса и обществото в България Министърът на иновациите и растежа участва в 93-тата сесия на Комитета на ОИСР в областта на цифровата икономика

/КРОСС/ Целта ни е да осигурим качествена дигитална трансформация за бизнеса и обществото в България. Пътят е дълъг, но чрез прилагане на политики, насърчаващи тясното сътрудничество между науката и бизнеса, ние работим усилено, за да тласнем страната ни към бъдеще на иновативна, интелигентна, зелена, дигитална и свързана държава. Това заяви министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева на 93-тата сесия на Комитета на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) по политиката в областта на цифровата икономика. Министър Стойчева е на изслушване във връзка с представянето на Техническия доклад на ОИСР, отразяващ напредъка на страната в сектора, като част от присъединителния процес. Министърът представи националната визия за развитието на цифровата икономика в България.

„Технологиите, човешкият талант и екосистемният подход са в основата на нашата визия да утвърдим България като иновационен център и високотехнологичен лидер в региона. Насърчаването на иновациите и технологичния напредък, създаването на благоприятни условия за стартиращи фирми, инвестирането в научноизследователска и развойна дейност и прилагането на модела на отворени иновации, споделен между нашите партньори, ще умножи въздействието на технологиите върху нашата икономика и социално благосъстояние", каза министър Стойчева.

Тя изтъкна постиженията на първия по рода си изследователски институт за компютърни науки и изкуствен интелект в Източна Европа - INSAIT, най-бързо развиващата се екосистема за големи данни, водена от GATE, Суперкомпютърът и други успешни инициативи. По думите й, чрез тях България ще се позиционира като лидер в глобалния иновационен пейзаж.

Министърът на иновациите и растежа заяви, че високоскоростният интернет достъп у нас и изграждането на качествена инфраструктура са само първата стъпка в създаването на сигурна и процъфтяваща цифрова среда.
Тя подчерта, че са отделени значителни финансови ресурси за трансформирането на икономиката на България в нисковъглеродна. „Пример за усилията ни в тази насока е Националната водородна пътна карта, изработена от Министерството на иновациите и растежа, която се стреми да подобри условията за въвеждане на водородно производство, транспорт и използване на водородни технологии в индустрията, енергетиката, транспорта и бита", каза Стойчева.

По думите й, до 2026 г. ще изпълняваме различни инициативи, свързани с водорода, включително определяне на квоти за замяна на използването на сив водород със зелен, пилотни проекти и инсталации за зелен водород и оценка на потенциала на България като страна износител и др.

Министър Стойчева подчерта и усилията в областта на киберсигурността. „Нашата борба с кибератаките, киберизмамите и злоупотребата с лични данни започва с приемането и прилагането на съответните регулации и стратегии и преминава през постоянните ни усилия за изграждане на капацитет и осигуряване на трайно присъствие на водещи експерти в нашите компетентни институции", каза министърът.

Стойчева заяви, че секторът ще се развива в посока на създаване на интегрирана национална система за киберсигурност, разработване на секторни екипи за реагиране на киберинциденти в различни сектори, изграждане на защитена кибер среда за уязвими предприятия и организации и създаване на специализиран център за обучение за насърчаване на кибер хигиената в дигиталната икономика.