ОИСР представя в България глобален доклад за социално-емоционалните умения на учениците от цял свят
Секция: Наука
17 Април 2024 20:41
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
ОИСР представя в България глобален доклад за социално-емоционалните умения на учениците от цял свят

/КРОСС/ ОИСР е избрала България за представяне на глобалния си доклад за социално-емоционалните умения на децата от цял свят. Това съобщи министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков по време на откриване на училищна лаборатория за иновации в областта на позитивното образование в ОУ "Петко Рачов Славейков" в Стара Загора. По думите му всички страни-членки ще наблюдават онлайн събитието, на което домакин е София, а за него в страната ни пристига създателят на PISA д-р Андреас Шлайхер.

"Срещнахме тук толкова щастливи деца. Ако виждаме постоянно тези усмивки във всички български училища, това е най-голяма награда за нас и знак, че реформите в системата дават плодове", каза министърът по време на откриване на лабораторията. По думите му вече две други подобни действат в София и луковитското село Дерманци, а в следващите седмици ще стартират и във Варна и Гоце Делчев. Всяка от тях действа в различна област - предприемачество, екология, проектно базирано обучение и др. "В професионален и емоционален план аз се чувствам лично свързан именно с темата на стартиращата днес лаборатория. Не само защото години наред съм работил за развитие на позитивното образование, но и защото то може да ни даде истинската промяна в обучителния процес, към която толкова се стремим", подчерта още проф. Цоков.

Общо 787 деца се обучават в момента в старозагорското училище и всички те ще се възползват от иновациите в обучението, които ще бъдат разработени в лабораторията. Инициативата е съвместна с още 10 училища в страната и е с подкрепата на университетски преподаватели и изследователи. Тя се реализира по Националната програма на Министерството на образованието и науката "Иновации в действие".

"Тази инициатива всъщност не е просто обмяна на добри практики и идеи, а изграждане на истинска мрежа от иновативни преподаватели и директори. Хора, които всеки ден работят за по-иновативното българско образование", каза Галин Цоков. Според него това е нов момент от развитие на иновативната култура в страната.

"Що се отнася до позитивното образование - то съчетава идеята за високи постижения на база личностното развитие и щастие", обясни проф. Цоков. Той акцентира, че позитивното образование е търсене на смисъл в образователния процес или "да набележим днес това, което искаме да променим утре". По думите му то дава и чувство на принадлежност както на ученика, така и учителя и увереност, че са част от нещо по-голямо. "То дава и друга гледна точка в образователния процес - да не се фокусираме върху слабостите и празнотите на ученика, а да акцентираме на силните му страни. Защото всеки ученик има таланти и заложби и целта на образователната система трябва да бъде да ги открие и развие", подчерта той.

Иновативните лаборатории са логично продължение на политиката на Министерството на образованието и науката за създаване на условия и подкрепа за развиване иновативна култура и прилагане на иновации във всички сфери на училищния живот, във всички училища в цялата страна, от най-големите до най-малките населени места. Всяка лаборатория генерира идеи, консултира и изготвя краен продукт (под формата на ръководство, пътна карта, развита стратегия, методическо помагало, картотека на иновативни практики и др., включително и в електронен вариант) за иновативни подходи, методи, форми и др. в съответното тематично направление.