Над 133 000 деца и ученици ще бъдат подкрепени по проекти на МОН
Секция: Наука
18 Април 2024 19:33
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Над 133 000 деца и ученици ще бъдат подкрепени по проекти на МОН

/КРОСС/ 257 млн. лева европейско финансиране ще бъдат инвестирани в подкрепа и приобщаване на деца и ученици по проектите „Силен старт" и „Успех за теб", които МОН изпълнява в рамките на европейската програма „Образование". Това стана ясно по време на форума „Силен старт за твоя успех", който се проведе в Младежкия дом във Враца. Събитието бе открито от заместник-министрите на образованието и науката Наталия Митева и Емилия Лазарова.

„По двата проекта се предвижда да бъдат обхванати общо над 133 000 деца и ученици и още толкова родители, съобщи зам.-министър Митева. Тя отбеляза, че двата проекта надграждат модели, инструменти и програми, включително добри практики по проекти изпълнявани през предходния програмен период. "Работата в задължителните часове в детски градини и училища се нуждае от допълнителна подкрепа за учениците. Именно в тази посока са дейностите по проектите, съфинансирани от Европейския съюз", каза още тя.

„Целта на проекта „Успех за теб" е да разгърне потенциала за личностно развитие на учениците с цел трайното им приобщаване в училищното образование и подобряване на образователните им резултати", посочи зам.-министър Емилия Лазарова. Проектът стартира миналата година и ще продължи до края на 2027 година. По него са класирани 1 476 училища, от които 1 431 изпълняват дейности, насочени към обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици от уязвими групи, а 188 от тях ще работят с ученици с изявени дарби.

В рамките на проекта се работи интензивно с родители на ученици от уязвими групи. Акцент при дейностите, свързани с допълнителна подкрепа, се поставя върху насърчаването и разгръщането на потенциала на децата от начален и прогимназиален етап със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби. Също така ще се използват алтернативни модели за подготовка на ученици с изявени дарби за участие в пленери, в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания. Има средства за оборудване на специализирани кабинети, както и на специализирани дидактически материали, методики, специални учебни програми.

С най-новия проект „Силен старт" се надграждат заниманията и подкрепата за детските градини. По него над 75 000 деца и родители на деца в градини и яслени групи ще получат подкрепа в следващите пет години. Ще се предоставя допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца със СОП, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайното приобщаване в предучилищното образование. За целта детските градини могат да наемат психолози, логопеди и ресурсни учители. Ще се подобрят възможностите за осъществяване индивидуална и групова работа за психо-социална рехабилитация, както за подкрепа на развитие на интересите и способностите на децата с изявени дарби. На фокус ще бъде също и намаляване на броя на отпадналите от образователната система. Чрез различни инициативи и мероприятия родители ще бъдат активно включвани в процеса на предучилищно образование и в живота на образователната институция.
Децата, учениците и учители и директори, които участваха във форума, организиран от МОН и РУО-Враца, бяха приветствани от г-жа Еманюел Гранж от Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване" към Европейската комисия, която е началник отдел, отговарящ за България и Румъния. За грижата и усилията към всяко дете в община Враца и за привличането на родителите като партньори говори в приветствието си зам.-кметът на града Петя Долапчиева.

Най-смислените инвестиции са в образование, посочи проф. Георги Вайсилов, изпълнителен директор на ИА „Програма за образование". Той допълни, че през новия програмен период програма „Образование" ще продължи да надгражда постигнатото в предишния период. „Това е инвестиция в по-доброто бъдеще на младите хора", каза още той.

В рамките на форума добри практики от работата си по проектите представиха Калина Дуранкева, директор на Детска градина „Българче" и Гергана Атанасова, родител на дете от детската градина. Петя Петкова - помощник възпитател в ДГ „Брезичка", гр. Враца, Жана Димитрова - директор на Средно училище „Св. св. Кирил и Методий", с. Бутан и Венелин Бешков ученик от 5 клас в същото училище, Снежана Карамелска - образователен медиатор Основно училище „Отец Паисий", с. Борован и Антонина Сиракова - помощник на учителя в Основно училище „Св. Климент Орхидски" в гр. Бяла Слатина.

Деца от детски градини и училища показаха своите таланти в различни изкуства. Ученици от училища в три отбора показаха знания по време на нетрадиционна образователна викторина с практически задачи, гатанки и други въпроси. Най-малките работиха в пет работилнички и изработиха цветни великденски подаръци и играчки за гостите на форума. Детските градини са участвали в проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование". Умения в професионалното образование показаха ученици от ПГ в Мездра.
Началникът на РУО Враца Лорета Колева поздрави учениците за показаните умения и ги отличи с грамоти и ранички с принадлежности за училище.

ПРЕСЦЕНТЪР НА МОН