Зам.-министър Якимов: ФнФ активно разработва нови възможности за подкрепа на българските фирми
Секция: ИКОНОМИКА
20 Май 2024 17:32
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Зам.-министър Якимов: ФнФ активно разработва нови възможности за подкрепа на българските фирми

/КРОСС/ Фондът на фондовете (ФнФ) вече активно разработва нови финансови инструменти в подкрепа на българския бизнес. Очакваме през следващите седмици поетапно да започнат да бъдат обявявани процедурите за подбор на финансови посредници за фондовете за градско развитие, за дълговите инструменти за кръгова икономика, дяловия инструмент за иновации в предприятията и дългоочаквания Фонд за технологичен трансфер, който ще изгради стабилен мост между науката и бизнеса. Това заяви зам.-министърът на иновациите и растежа Красимир Якимов по време на информационното събитие на ФнФ за представяне на постигнатите резултати и макроикономическите ефекти от изпълнението на финансовите инструменти за предходния програмен период.

„В Министерството на иновациите и растежа успяхме да постигнем "перфектна буря" за предприемаческата екосистема в България. Никога до момента в историята на управлението на европейски средства в страната не е имало такъв голям ресурс за бизнеса", подчерта Якимов. Той припомни, че в края на 2022 г. с политическа воля и активен диалог с Европейската комисия беше постигнат успех с договорянето на базовия ресурс по линия на МИР в общ размер на 5 млрд. лв. Това са средствата по Програма „Конкурентоспособност и иновациите в предприятията" с бюджет близо 3 млрд. лв. и Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" с бюджет около 2 млрд. лв.

„След това в началото на 2023 г. в рекордно кратък срок от този ресурс насочихме около 1,3 млрд. лв. за ефективно управление от ФнФ за дългови и дялови инструменти. Бяха сключени две споразумения между Фонда и МИР, които позволиха структурирането им", каза още зам.-министърът. Той подчерта още, че ФнФ сключи споразумение и с Управляващия орган на Програма „Развитие на регионите" към МРРБ, благодарение на което Фондът получи мандат да управлява фондовете за градско и регионално развитие с бюджет над 460 млн. лв.

"В резултат на всичко това в края на миналата година започна и поетапното отключване на ресурсите. Първата процедура за подбор на фонд мениджъри за т. нар. фондове „Предприемачество" с бюджет 100 млн. евро се радва на изключителен интерес - за трите обособени позиции са кандидатствали над двадесет екипа", посочи Якимов.

„Имаме уверението на ФнФ, че процедурата вече е в напреднал етап и през второто полугодие ще бъдат избрани новите фонд мениджъри, които на свой ред ще структурират дяловите фондове. В максимално кратък срок тези пари ще стигнат до бизнеса", подчерта още той.

В заключение зам.-министърът на иновациите и растежа се обърна с призив към предприемаческата общност да бъде проактивна и да следи възможностите, които ФнФ предоставя в полза на българския бизнес.

Относно постигнатите резултати от ФнФ в отчета си обявиха, че са били подкрепени над 3550 крайни получатели от различни сектори и че са инвестирани около 2 млрд. лв. публичен и частен ресурс. Те показаха различни примери на ключови проекти в страната (още на https://www.fmfib.bg/).

Събитието се проведе в Аулата на Софийския университет и участие взеха още представители на управляващите органи на оперативни програми, фонд мениджъри, бизнеса, академичните среди, банки и партньори на ФнФ.