Седем партии подкрепиха насърчаващи достойнството и свободата, брака и семейството политики
Секция: ПОЛИТИКА
30 Май 2024 08:29
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Седем партии подкрепиха насърчаващи достойнството и свободата, брака и семейството политики

/КРОСС/ Представителите на седем партии у нас попълниха анкетата и подкрепиха декларацията "Гласувам за семейството 2024" за насърчаващи семейството политики в следващия Национален и Европейски парламент.

Това са: "Български съюз за директна демокрация", "Има такъв народ", "Общество за нова България", "Партия на Зелените", "Възраждане", "КОЙ" (част от КП "Ние гражданите"), "Свобода" (част от КП "Център"), "ВМРО - Българско национално движение".

Инициативата цели да покаже какво е виждането на политическите формации за бъдещето на управлението в България и Европейския съюз по въпроси, засягащи човешките достойнство и свобода, правата на децата и родителите, брака и семейството.

С подкрепата на Декларацията и с отговорите на въпросите си представителите на партиите са категорични в това, че ако бъдат избрани, ще отстояват правото на родителите да решават по отношение отглеждането, възпитанието, образованието и здравеопазването на своите деца, както и правото на всяка страна-членка сама да определя политиките си в сферата на образованието, здравеопазването и семейството.

Те обещават да защитават правата на детето да има връзка със своите баща и майка, като не допуснат узаконяването на еднополовите съюзи и на осиновяването на децa от еднополови двойки, включително когато са направени в други страни-членки на ЕС.

Седемте партии се ангажираха да съдействат за предприемане на мерки за защита на децата от въвеждане на системното здравно-сексуално образование в детските градини и училища, включващо насърчаването на различни полови идентичности, еднополовите връзки и др.

Те са единодушни, че не трябва да се допуска въвеждането на пол и полова идентичност, различни от биологичните. Всички твърдо застават и зад необходимостта да се предприемат мерки за защита на децата в онлайн пространството, както и в защитата на човешкия живот от зачатието до естествения му край.

На въпроса дали подкрепят преустановяване на експлоатацията на жени чрез недопускане узаконяване на сурогатното майчинство две от партиите са посочили, че нямат мнение, а друга, че е "по-скоро за".

По отношение защитата свободата на словото и съвестта и на предприемане на мерки за подобряване на демографската ситуация в страната, чрез икономически политики за намаляване на данъчната тежест с нарастване на броя на децата в семействата и насърчаване на раждаемостта, две от партиите посочват, че са "по-скоро за".

Автори на инициативата са сдруженията „Асоциация Общество и Ценности" и Национална асоциация „Поход за Семейството". В популяризирането на анкетата и резултатите от нея участва активно и онлайн платформата „Граждани в действие", чиито кампании са подкрепени от над 85 000 български граждани и над 90 граждански и родителски организации.

Получените от анкетата резултати могат да се видят в сайтовете и социалните мрежи на организациите инициатори кампанията - www.sva.bg, www.family.bg и в платформата „Граждани в действие" - www.civilactionbg.com. Анкетата продължава да е отворена за попълване.

По-долу следват въпросите от анкетата и получените отговори от ПП Свобода, ПП Възраждане, Български съюз за директна демокрация (БСДД), Партия на Зелените, КОЙ, Има такъв народ (ИТН), Общество за нова България (ОНБ), ВМРО- Българско национално движение:

1. Ще отстоявате ли правото на всяка страна-членка на ЕС сама да определя политиките си в сферите на семейните отношения, здравеопазването и образованието?

Всяка от попълнилите анкетата формации посочи: Твърдо "ЗА"

2. Подкрепяте ли правото на родителите да решават по отношение отглеждането, възпитанието, образованието и здравеопазването на своите деца?

Всяка от попълнилите анкетата формации посочи: Твърдо "ЗА"

3. Ще съдействате ли за предприемане на мерки за защита на децата от въвеждане на системното здравно/сексуално образование в детските градини и училища, съгласно стандартите на СЗО за Европа (стр. 38-50), включващо промотирането на различни полови идентичности, еднополовите връзки и др.?

Всяка от попълнилите анкетата формации посочи: Твърдо "ЗА"

4. Ще подкрепите ли въвеждането на мерки в законодателството за защита на децата в онлайн пространството?

Всяка от попълнилите анкетата формации посочи: Твърдо "ЗА"

5. Ще защитите ли правата на детето да има връзка със своите баща и майка като не допуснете узаконяването на еднополовите съюзи и на осиновяването на децa от еднополови двойки, включително когато са направени в други страни членки на ЕС?

Всяка от попълнилите анкетата формации посочи: Твърдо "ЗА"

6. Подкрепяте ли въвеждането на определения за „пол" и „полова идентичност" различни от биологичните в българското законодателство?

Всяка от попълнилите анкетата формации посочи: Твърдо "НЕ"

7. Подкрепяте ли защитата на човешкия живот от зачатието му до естествения му край?

Всяка от попълнилите анкетата формации посочи: Твърдо "ЗА"

8. Подкрепяте ли преустановяване експлоатацията на жени чрез недопускане узаконяване на сурогатното майчинство, уронващо достойнството на жените и правата на децата?

ПП Възраждане, Български съюз за директна демокрация (БСДД), Има такъв народ (ИТН), Общество за нова България (ОНБ), ВМРО- Българско национално движение: Твърдо "ЗА"

ПП Свобода "по-скоро за"

Партия на Зелените и КОЙ - "нямаме мнение"

9. Подкрепяте ли подобряване на демографската ситуация в страната чрез икономически политики за намаляване на данъчната тежест с нарастване на броя на децата в семействата и насърчаване на раждаемостта?

ПП Свобода, ПП Възраждане, Партия на Зелените, КОЙ, Общество за нова България (ОНБ), ВМРО- Българско национално движение: "Твърдо ЗА"

БСДД и ИТН - "По-скоро за",

10. Ще съдействате ли за защита свободата на съвестта и словото чрез премахване на крайни наказания (като затвор) за субективни и многозначни термини, без ясна дефиниция, даващи възможност за злоупотреба, като „слово на омраза", „подбуждане към омраза" и други?

ПП Свобода, КОЙ, Има такъв народ (ИТН), Общество за нова България (ОНБ), ВМРО- Българско национално движение: "Твърдо ЗА"

БСДД, Партия на Зелените и ПП Възраждане "по-скоро за"

Подкрепяте ли Декларацията Гласувам за семейството 2024:

Всяка от попълнилите анкетата формации посочи: Твърдо "ЗА"

 На всяка от политическите формации на три пъти е изпратен официален имейл покана, като също са контактувани по телефона и/или чрез съобщение в социалните мрежи към официалните им страници.

За повече информация: sva@sva.bg