С решение на МС беше отложено действието на новата наредба за водното спасяване за летен сезон 2024
Секция: Туризъм
30 Май 2024 16:06
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
С решение на МС беше отложено действието на новата наредба за водното спасяване за летен сезон 2024

/КРОСС/ С постановление на Министерския съвет беше разрешен правният казус, възникнал с приемането на новата Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи и басейните за обществено ползване, която беше гласувана от предишното правителство на 03.04.2024 г., влезе в сила на 9 април и на практика отмени действието на старата. С новото Постановление на Министерския съвет за допълнение на съществуващото Постановление № 82 се преодолява липсата на правна регламентация във връзка с правоотношенията, възникнали преди приемането на новата Наредба и които се отнасят за съгласуването и изпълнението на програми за предстоящия летен туристически сезон 2024, които са в процес на разглеждане или са постъпили за съгласуване от министъра на туризма. Преодолява се и съществуващата празнота по отношение на реда за упражняване на контрол върху вече одобрените към 31 март 2024 г. програми, изготвени само дни преди влизането в сила на новата наредба.

„Голям проблем е липсата на спасители и на медицински екипи по Черноморието ни. През този летен сезон стопаните на плажа ще работят по старата наредба - нещо, за което повече от месец се борихме заедно. Това е голям успех и е голямо спокойствие за стопаните на плажа", коментира решението министър Евтим Милошев.

Припомняме, че по време на своите срещи с концесионери и наематели на плажове и с представители на туристическия бизнес министърът на туризма се ангажира да съдейства за намирането на решение на възникналия проблем с невъзможността да бъде осигурено водното спасяване по Българското Черноморие. Това бе поставено от сектора и като един от най-острите въпроси в навечерието на летния сезон. След решението на МС стопаните на плажовете могат да организират дейността си спокойно за настъпващия след дни летен сезон.

Пресцентър на Министерството на туризма