Заплатите и размерът на пенсиите - какви са очакванията за доходите след приемането в еврозоната
Секция: Анализи
06 Юни 2024 09:26
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Заплатите и размерът на пенсиите - какви са очакванията за доходите след приемането в еврозоната Анализ на икономистът Петър Ганев и бившият социален министър Христина Христова

/КРОСС/ Дебатът за пенсионната система в България става все по-труден, сложен и тежък и ситуацията става все по-трудна, заяви в студиото на "Денят започва" Христина Христова, бивш министър на труда и социалната политика.

С много усилия се опитваме да има някаква устойчивост на пенсионната система и да бъдат гарантирани пенсиите, но поради обективни, а и поради субективни причини, които са много неприятни - управленски и политически решения, се получиха големи дисбаланси, несъответствия и усещане за несправедливост.

По думите й, обективните причини включват демографската ситуация - намаляването на броя на работещите, на хората, които внасят осигурителни вноски.

А за субективните причини ще кажа само един факт: през последните три парламента бяха направени три преизчислявания на пенсиите, извън това, което се полага по Кодекса за социално осигуряване всяка година. И трите преизчислявания нямаха нищо общо с основния принцип на пенсионната система, че най-важен е приносът на човека в системата.

Факт е, че пенсиите са повече функция на състоянието на бюджета, на това дали има пари в държавата, и не толкова функция на индивидуалния принос, констатира Петър Ганев, старши изследовател в Институт за пазарна икономика.

Затова през последните години се свива тази разлика, тъй като основната политика беше минималната пенсия да се вдига ударно, добавките, които бяха фиксирана сума, да се вкарат в основната пенсия, сега и швейцарското правило за по-високия ръст на осигурителен доход, на инфлация, е солиден процент. Така че, пенсиите са функция на това, има ли пари в бюджета.