УНИЦЕФ: Близо 400 милиона малки деца по света редовно са обект на дисциплиниращи практики, включващи насилие вкъщи
Секция: Анализи
11 Юни 2024 14:14
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
УНИЦЕФ: Близо 400 милиона малки деца по света редовно са обект на дисциплиниращи практики, включващи насилие вкъщи Новите данни разкриват също, че много деца в ранна възраст са лишени от игра, развиваща грижа и подходящо взаимодействие с родителите и лицата, които се грижат за тях

/КРОСС/ Според нови данни на УНИЦЕФ близо 400 милиона деца на възраст под 5 години - или 6 от 10 деца в тази възрастова група в световен мащаб - редовно са подложени на вербална агресия или физическо наказание у дома. От тях около 330 милиона са наказвани с физически средства.

Данните разкриват липса на адекватни грижи, включително подходящо стимулиране и взаимодействие с децата у дома и подчертават колко решаваща е ролята на играта за развитието и психичното здраве на децата, но и на родителите и полагащите грижи лица.

Играта е най-доброто положително взаимодействие между родител и дете. Колкото по-рано започне играта, толкова по-добре за развитието на детето. Интензивното т.нар. от учените „подаване и връщане" между родител и дете, е най-добрият начин на игра и положително взаимодействие, което подпомага оптималното развитие на детския мозък.

Докато положителните чувства и емоции, резултат от играта и общуването между детето и хората, които полагат грижи за него подхранват положително развитието на детския мозък, токсичният стрес, причинен от насилствени дисциплиниращи практики, е вреден и има отрицателен ефект върху развитието и бъдещите постижения на детето.

„Когато децата са подложени на физическо или вербално насилие у дома или когато са лишени от социални и емоционални грижи от страна на близките си, това може да подкопае самочувствието и развитието им", заяви изпълнителният директор на УНИЦЕФ Катрин Ръсел. „Отзивчивото родителство и възпитанието, което включва игри с детето, може да донесе радост и да помогне на децата да се чувстват в безопасност, да учат, да изграждат умения и да се ориентират в заобикалящия ги свят."

Все повече държави забраняват физическото наказание над децата вкъщи. Повече от половината от 66-те държави, които са забранили тази практика, са приели или променили законодателството си през последните 15 години, но въпреки тези развития около половин милиард деца на възраст под 5 години остават без адекватна правна закрила.

Национално представително проучване на УНИЦЕФ за насилието над деца в България, проведено в периода 2019-2020 г., разкрива, че двама от всеки 5 родители (39,8%) съобщават за използване на насилствено физическо наказание (включително удряне на шамар, плесница, удряне, ритане или използване на предмет за биене на детето) на децата през последната година. Родителите на по-малки децата (до 6-год. възраст) значително по-често съобщават за използване на физическо насилие като форма на дисциплиниране, отколкото родителите на по-големите деца (на 12 и повече години).
В световен мащаб вредните социални норми, които са в основата на методите за насилствено възпитание на децата, продължават да съществуват, а според оценки на УНИЦЕФ малко повече от 1 на всеки 4 майки и лица, полагащи основни грижи, посочват, че физическото наказание е необходимо за правилното отглеждане и възпитание на децата.

Данните - публикувани на първия по рода си Международен ден на играта - подчертават също така различията в практиките на полагане на грижи и достъпа до възможности за игра. Например, новите оценки показват, че приблизително 4 от 10 деца на възраст 2-4 години нямат достъп до достатъчно отзивчиво взаимодействие или стимулация у дома, което означава, че те могат да изпитат емоционално пренебреграване и чувство на откъснатост, несигурност и поведенчески проблеми, които могат да продължат и в зряла възраст. Същевременно 1 от 10 деца пропуска дейности като: четене, разказване на приказки, пеене и рисуване с родителите си или с полагащите грижи за него, които са от решаващо значение за насърчаване на познавателното, социалното и емоционалното му развитие.

Данните също така показват, че около 1 от 5 деца на възраст 2-4 години не играят със своите родители или полагащите грижи лица вкъщи, а около 1 от 8 деца на възраст под 5 години нямат играчки или предмети за игра вкъщи.

Резултатите от друго проучване на УНИЦЕФ, проведено сред 5 000 родители от 13 държави в Европа и Централна Азия, включително: Албания, България, Гърция, Косово, Киргизстан, Молдова, Черна гора, Северна Македония, Румъния, Сърбия, Украйна, Таджикистан и Узбекистан, чрез мобилното приложение Bebbo - показват, че три четвърти от родителите са заявили, че имат нужда от по-ефективни програми за подкрепа на родителите на малки деца, особено от раждането до 3 години, но само половината от тях са имали достъп до тях.
Повечето родители са търсили подкрепа от приятели, семейство, съседи и приложението за родители Bebbo на УНИЦЕФ, което предоставя експертни съвети за здравето и развитието на децата. По-рядко родителите са се обръщали за подкрепа към обществени организации, правителствени и публични служби.

„Първите години на родителството могат да бъдат предизвикателство, но те са уникална възможност за изграждане на важна основа за развитието на детето през целия му живот", - каза Кристина де Бройн, представител на УНИЦЕФ в България, и добави: „Това е един от най-значимите моменти в живота на детето: "Резултатите от проучването сред родителите са призив за действие към лицата, вземащи решения, и работодателите за укрепване на системите и програмите за подкрепа на родители и за най-добрър старт в живота на всяко дете. В България УНИЦЕФ подкрепя две ефективни програми, които помагат на семействата с малки деца - „Патронажна грижа" и „Ранна детска интервенция". В допълнение, за да предоставим универсална подкрепа за родителите, Детският фонд на ООН стартира Bebbo - безплатно иновативно приложение, разработено от експерти по ранно детско развитие и одобрено от Министерството на здравеопазването в България."

Проучванията показват, че основаните на доказателства програми за родителство подобряват грижата за децата, намаляват насилието и малтретирането в семейството и подобряват психичното здраве на децата и родителите. Тези програми включват напътствия за позитивни подходи, изграждане на силни взаимоотношения между родителите и децата и подкрепа за играта, ненасилствената дисциплина и общуването.

За да се гарантира, че всяко дете расте с усещането за безопасност и любов, УНИЦЕФ призовава правителствата да увеличат усилията и инвестициите в:
- Закрила: Укрепване на правната и политическата рамка, която забранява и прекратява всички форми на насилие срещу деца в дома;

- Подкрепа за родителите: Разширяване на основаните на доказателства програми за родителство, които насърчават положителни, игрови подходи и предотвратяват насилието в семейството;

- Учене чрез игра: Разширяване на достъпа до места за учене и игра за децата, включително детски градини, училища и детски площадки и подкрепа на родителите за отделяне на време и провеждане на дейности и игри за учене за най-малките у дома. 

„На първия Международен ден на играта трябва да се обединим и да се ангажираме отново да сложим край на насилието над деца и да насърчим позитивното и отзивчиво възпитание, което включва игра между деца и родители", добави Ръсел.

Вижте как УНИЦЕФ в България подкрепя родителите и децата в нашия Годишен доклад за 2023 г.