• 05 Авг 2021 |
 •  USD / BGN 1.6490
 •  GBP / BGN 2.2968
 •  CHF / BGN 1.8229
 • Радиация: София 0.11 (µSv/h)
 • Времето:  София 19°C

Данаил Кирилов: Ще ограничим възможността за редуциране на наказанието при тежки престъпления

Данаил Кирилов: Ще ограничим възможността за редуциране на наказанието при тежки престъпления

/КРОСС/ Водещ: След поредицата изключително тежки престъпления от това лято отново се повдигна въпросът съкратеното съдебно производство дава ли необходимата справедливост за тежките престъпления. Повдигна се този въпрос както в обществото, така и в партиите. И ГЕРБ, и БСП, и „Обединените патриоти" вече заявиха, че ще предложат промени в Наказателния кодекс, с които ще поискат съкратеният процес да не важи за най-тежките престъпления. Закъсняха ли обаче тези поправки и как всъщност ще се прави разликата оттук нататък? Мой гост в студиото вече е правосъдният министър Данаил Кирилов. Добро утро.

Данаил Кирилов: Добро утро.

Водещ: Вече казахме - много тежки престъпления от последните месеци. Ако се върнем назад в годините, всъщност, тези поправки, които и вие подкрепяте в момента, навременни ли са или са закъснели вече?

Данаил Кирилов: След като те са резултат от обществен дебат, аз смятам, че са навременни. Друг е въпросът доколко са уместни в контекста на развитието на българското наказателно право. Този институт действа в развитите правни системи на водещите държави в света, прилага се успешно. Но хубавата новина е, че българското общество започна да изпитва особена реактивност тогава, когато имаме тежки престъпления. Въпросът е в тези случаи общественият дебат да бъде достатъчно сериозен, достатъчно задълбочен и действително да се основава на едни принципни постановки в българската наказателна политика.

Водещ: То общественият дебат е много важен. Но всъщност, още по-важна е законодателната инициатива, която ще предприемете оттук нататък. И веднага възниква въпросът как ще се прави разликата кои престъпления са тежки и кои не? Кои могат да бъдат по съкратеното производство и кои не? И кой ще я прави тази разлика?

Данаил Кирилов: В нашия законопроект, който внесохме в четвъртък, сме дали конкретни отговори на тези въпроси и смятаме, че те по никакъв начин няма да затруднят правоприлагането. Два са критериите, които сме посочили в нашето предложение за промяна на чл. 58 а от Наказателния кодекс. Тук подчертавам, че това е нашата разлика спрямо другите законопроекти, които предлагат изменения на Наказателно-процесуалния кодекс. Първата е обективна по отношение на вида престъпление. Казали сме засега, тоест, в предложението са визирани 4 групи престъпни деяния: тежка телесна проведа, убийство, блудство и изнасилване.

Водещ: Тогава императивно не може да има съкратено производство, просто няма как това да се случи? 

Данаил Кирилов: Може да има съкратено производство, но ние ограничаваме последиците. Имам предвид ограничаваме възможността да се редуцира наказанието.

Водещ: Как?

Данаил Кирилов: В какъв смисъл как?

Водещ: Как ги ограничавате тези възможности да се редуцира наказанието?

Данаил Кирилов: С оглед на неговия размер. Сега възможността за редукция с 1/3 от размера на наказанието. Ние сме предложили съвсем примерно това да бъде не повече от 1/5. Но изрично сме установили, че във всеки отделен случай съдът, който има правомощията в съдебното наказателно производство, определя конкретно дали се прилага този институт или не се прилага. Тоест, дали намалява наказанието с до 1/5 или не намалява наказанието. Като разбира се, това решение на съда следва да бъде резултат от позицията и на прокуратурата, и на всички други участници в процеса, включително и на пострадалото лице или на неговите наследници.

Водещ: Тоест, вие не се отказахте от идеята и прокуратурата да изказва становище дали това дело да мине по съкратеното производство или не?

Данаил Кирилов: В обществения дебат, на който бяхме свидетели, имаше такива твърдения, които ние използвахме в нашия проект. И смятам, че това е една логична и обоснована възможност за държавното обвинение да вземе становище.

Водещ: Аз по-скоро чух противници на тази идея, че не трябва прокуратурата да влиза в тази си роля и да определя едно такова дело.

Данаил Кирилов: Прокуратурата пледира на една равнопоставена основа, тоест, мнението на прокуратурата тежи и се равнопоставя с мнението на другите участници в процеса.

Водещ: Не е съвсем така, защото ако прокурорът може да каже това дело да минава ли по съкратената процедура или не, той един вид може да определи и изходът от него що се отнася до наказанието. Той вече става страна по делото или греша?

Данаил Кирилов: Прокурорът винаги е страна в наказателното производство.

Водещ: Да, като обвинител.

Данаил Кирилов: А по отношение на становищата на прокуратурата, в много случаи прокурорът е поискал едно, съдът е постановил друго. Така е и в този случай - прокурорът може да заяви, че възразява срещу прилагането на този институт, но съдът да намери при основание и при преценката си за определяне на наказанието да намери основание да го приложи изцяло или частично.

Водещ: Въпросът е дали не оставяте твърде много вратички за тълкуване? Не е ясно регламентирано кое може, кое не. Тук има ли много субективизъм?. Това е притеснението като че ли основно.


Данаил Кирилов: Първо ще кажа това: аз имам доверие на съда, имам доверие на българския съд и смятам, че като общество трябва да се доверяваме на съда, като тук доверието задължава. По отношение на субективизма, виждате, че сега, когато е обективна, автоматична, императивна нормата, обществото казва: „Да де, но не е справедливо". Нека след като имаме дефицит на справедливост в определянето на наказанието за този институт, нека тогава да имаме възможност за преценка. Нека и съдиите да имат отговорността пред обществото по отношение за наказанията, които те налагат.
Водещ: Но когато говорим за справедливост и за справедлив процес, това неминуемо означава и бързина - а правосъдната ни система не се слави с особено бързо постигане на някаква развръзка, особено на тежките дела. Когато сега бъдат ограничени възможностите за такова съкратено производство, не е ли възможно да се залитне в една крайност, която с години едни дела да бъдат влачени, жертвите на престъпления, техните близки с години да слушат за това престъпление? Как ще гарантирате, че справедливостта от тази гледна точка ще бъде спазена, що се отнася до бързината?
Данаил Кирилов: Откъм бързина, точно това е било решението, което законодателят е възприел през 2006 година, за да допусне, да установи в българското наказателно право тази възможност на съкратеното съдебно следствие. Затова и ние сме поддръжници на този институт и не бива с лека ръка да се отказваме, защото има случаи, в които без оглед на наказателно-правните последици, деецът иска да признае. Нека не му се отнема тази възможност, това при всички случаи облекчава доказването в съдебна фаза, а преди това и в досъдебното производство помага значително. Но по отношение на последиците - определяне на наказанието, аз апелирам да се доверим на съда. По отношение на скоростта имаме защита, обща защита за бавен процес - отговаряме пред Европейския съд за правата на човека, мисля, че по отношение на България в голяма степен укорителните и осъдителните решения по този въпрос са намалели. Инспекторатът на ВСС непрекъснато следи за тайминга на делата - тези, които са просрочени с няколко месеца, държавата плаща обезщетения.
Водещ: За съжаление ставаме свидетели и на немалко наложени санкции в тази посока, но няма значение това в този контекст, който исках да върви този разговор. Всъщност за бързината има над какво да се работи, така да го кажа, важното е този законопроект, който и сега предлагате, да бъде изпипан така че да не е на принципа проба-грешка, защото и на такива примери сме ставали свидетели.
Данаил Кирилов: Тук сте много права и пропуснах да отбележа, че обществения дебат предвари финала на концепцията за наказателна политика, който трябва да обявим декември. Беше нормално и това е един от въпросите, който се разработва в концепцията. Но обществото винаги има право, така че и ние реагирахме съответно.
Водещ: Така е. Не слагам точка на този разговор, защото тя темата е отворена и тепърва ще се дискутира, но ми се иска няколко думи да кажем и за това какво се случва в системата на затворите. Свидетели сме на бягство на затворници, на такива каквито са пуснати в отпуск, а пък карат с фалшива книжка - визирам случая Куйович, впрочем заради него беше освободен и изпълняващия длъжността директор на Софийския затвор. Какво се случва - доволни ли сте от това, което се случва всъщност като управление в затворите в страната?

Данаил Кирилов: При всички положения в системата на затворите следва да продължат оздравителните и дисциплиниращите процеси. Това е една затворена система, въпреки новините, които вие казвате и биха могли да се използват по неправилен начин в медийния дебат, аз апелирам за това обществото да има търпение.

Водещ: Кои са проблемите там - липсата на надзиратели ли?

Данаил Кирилов: Проблемите в една такава система са немалко.

Водещ: Основния, кажете основния.

Данаил Кирилов: Да, дефицит, недокомплект на надзорно-охранителен състав, по който въпрос работим и тази работа е започнала още от предходния министър госпожа Цачева, изпълняваме план за увеличаване броя на местата по щат. Тук искам да...

Водещ: Вероятно и на тяхното заплащане. Препускам малко в темите, господин министър...

Данаил Кирилов: Да подчертая добрата комуникация със синдикатите, които, да, често укоряват административното ръководство на министерството, но въпреки това смятам, че сме един добронамерен, добросъвестен диалог. Те имат много изисквания.

Водещ: Имат изисквания те, справедливи смятам в повечето аспекти, за които говорим. Но така или иначе сме в навечерието на един много важен избор - този за нов главен прокурор. Утре се планира нов протест срещу единствения кандидат за този пост Иван Гешев. Как вие виждате процедурата до момента? Той получи доста голяма подкрепа, но пък и критики за своята кампания.

Данаил Кирилов: Аз смятам, че процедурата следва изискванията на закона, тоест законосъобразно се осъществява тази процедура. Това, което за мен беше положителна изненада, това беше единството и мнението на специалистите в областта, на съсловието, които се обединиха и номинираха господин Иван Гешев. Смятам, че това е един положителен сигнал - аз лично ценя този сигнал. Знам, че ще ме питате и защо не предложихте алтернативна кандидатура - точно, за да не се противопоставя една външна кандидатура на избора на съсловието. Смятам, че кандидатът получава и широка обществена подкрепа, смятам, че зад протестите има непосредствени конкретни цели, на конкретни лица, които следват конюнктура. Така че убеден съм и българския зрител съобразява всички тези обстоятелства и правилно претегля позициите на страните.

Водещ: И на финала на нашия разговор ми се ще да ви попитам за това, че така да се каже заложихте кариерата си на министър и казахте, че ще си подадете оставката, ако до края на Комисията Юнкер не отпадне мониторинговия доклад върху България. Вижда се този край на тази комисия - октомври месец, все още ли сте на това мнение, че ако има такъв мониторинг, ще си подадете оставката?

Данаил Кирилов: Аз съм категоричен в това си изявление. Бих искал да използвам времето, което остава до окончателния момент за решаване, с оглед мобилизация - мобилизация и на административните структури, които работят по въпроса, и на институциите, и на подкрепата от българското общество. Защото ако не успеем в този процес, причините в голяма степен ще бъдат в България. А е крайно време сами да си създаваме препятствия, които с огромно усилие да преодоляваме. Така че моята оставка е на масата, важно е да достигнем до един положителен резултат за България.

Водещ: Това е важно, да. Благодаря ви за това участие в сутрешния блок.
Данаил Кирилов: И аз благодаря.
БНТ, „Сутрешен блок"

ВАШИЯТ FACEBOOK КОМЕНТАР
ВАШИЯТ КОМЕНТАР
Вашето име:
Коментар:
Публикувай
 • ПОСЛЕДНИ НОВИНИ
  БЪЛГАРИЯ
  ИКОНОМИКА
  ПОЛИТИКА
 • ОПЦИИ
  Запази Принтирай
  СПОДЕЛИ
  Twitter Facebook Svejo
  Вземи кратка връзка към тази страница

  копирайте маркирания текст

 • реклама

БЪЛГАРИЯ СВЯТ РУСИЯ ПОЛИТИКА ИКОНОМИКА КУЛТУРА ТЕХНОЛОГИИ СПОРТ ЛЮБОПИТНО КРОСС-ФОТО АНАЛИЗИ ИНТЕРВЮТА КОМЕНТАРИ ВАЛУТИ ХОРОСКОПИ ВРЕМЕТО НОВИНИ ОТ ДНЕС НОВИНИ ОТ ВЧЕРА ЦЪРКОВЕН КАЛЕНДАР ИСТОРИЯ НАУКА ШОУБИЗНЕС АВТОМОБИЛИ ЗДРАВЕ ТУРИЗЪМ РОЖДЕНИЦИТЕ ДНЕС ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ ТЕМИ И ГОСТИ В ЕФИРА ПРАВОСЛАВИЕ


Copyright © 2002 - 2021 CROSS Agency Ltd. Всички права запазени.
При използване на информация от Агенция "КРОСС" позоваването е задължително.
Агенция Кросс не носи отговорност за съдържанието на външни уебстраници.