• 23 Апр 2018 |
 •  USD / BGN 1.5982
 •  GBP / BGN 2.2317
 •  CHF / BGN 1.6379
 • Радиация: София 0.11 (µSv/h)
 • Времето:  София 27°C

Водачите на листи от Кърджали призовават за противодействие на външната намеса в демократичните процеси у нас

Водачите на листи от Кърджали призовават за противодействие на външната намеса в демократичните процеси у нас

/КРОСС/ "Призовавам всички български партии в понеделник в 10.30 часа пред паметника на Васил Левски да подпишем декларация, с която да се обявим за санитарен кордон около партия ДОСТ с призив за ненамеса в изборите на България и в частност в област Кърджали. С това политическо обединение, въпреки свойте политически различия, ще подадем ясен знак, че няма да търпим подобна намеса. Стува си за Кърджали, за България!", написа в профила си във Фейсбук кандидатът за народен представител от "БСП за България" от 9 МИР Кърджали Александър Симов.

Той публикува и декларация от името на водачите на кандидатски листи на българските партии,
регистрирани за участие в парламентарните избори 2017 в 9 МИР Кърджали. Ето и пълния текст:


Д Е К Л А Р А Ц И Я
на
водачите на кандидатски листи на българските партии,
регистрирани за участие в парламентарните избори 2017 в 9 МИР Кърджали
«За противодействие на опитите за външна намеса в демократичните процеси в Република България,
осъществявани от страна на официални представители на Република Турция,
и създаване на политически санитарен кордон около Обединение ДОСТ-НПСД
по време на предизборната кампания за изборите на народни представители на 26 март 2017»

НИЕ, ДОЛУПОДПИСАНИТЕ,


придържайки се към принципите, заложени в Декларацията за критериите за свободни и справедливи избори (Париж, 1994) и Всеобщата декларация за демокрацията (Кайро, 1997) на Съвета на Междупарламентарния съюз, а именно:
потвърждавайки основополагащото значение на Всеобщата декларация за правата на човека и Международния пакт за гражданските и политически права на човека, определящи, че властовите пълномощия във всяка демократична държава трябва да се базират на волеизявлението на народа, изразено чрез свободни и честни избори;
признавайки и одобрявайки фундаменталните принципи, заложени в основата на разбирането за свободен и справедлив избор, признати от държавите в редица международни документи за всеобщите и социални права на човека, включително правото на невъзпрепятстван избор в съответствие със своята воля, но не ограничавана от социалната, идейна, верска или етническа принадлежност на всеки правоспособен гражданин, както и от неговите политически симпатии, заявени лично или споделени групово;
акцентирайки на факта, че всяка държава в съответствие с волята на народа си притежава неоспоримите права на суверинитет, свободен избор на посоките на развитие на собствените й политическа, социална, икономическа, етническа и културна системи без намеса от страна на други държави в строго съответствие с положенията на Устава на Организацията на Обедининените Нации;
желаейки да способстваме за утвърждаването на демократичната плуралистична система на държавното управление на Република България, подчинена единствено и само на волята на народа;
противопоставяйки се на всякакъв вид дискриминация или насаждане на омраза и провокиране на вражда между гражданите, целяща повлияване на волеизявлението им чрез манипулиране с помощта на невярна или измамна информация, заплаха, принуждение, и други безнравствени технологии от страна на държавни - в т.ч., но не само, административни и регулаторни, - или недържавни - в т.ч., но не само, политически, партийни, стопански, - структури или дейци, включително осъществявани чрез външна политическа, пропагандна или друг вид намеса, включително силова такава,
ДЕКЛАРИРАМЕ готовността си да обединим своите собствени усилия, усилията на членовете на кандидатските листи и предизборните щабове, както и на членовете и симпатизантите на представяните от нас партии за създаване на политически санитарен кордон около «Обединение ДОСТ», както и около отделните участници в него - ПП ДОСТ (Демократи за отговорност, свобода и толерантност) и ПП НПСД (Народна партия «Свобода и достойнство») и техните функционери, като за целта се съгласяваме със следното:

1. Признаваме редовите последователи на Обединение ДОСТ-НПСД за непричастни към провежданата от ръководството на политическото обединение политика за формиране на електорална маса на принципите на етническо и религиозно сепариране и капсулиране, и антагонизирането й спрямо останалите български граждани.

2. Остро се противопоставяме на използваните от Обединение ДОСТ-НПСД методи и практика на водене на предизборната агитация чрез насаждане сред последователите си на страхове и внушения за това, че:
a. българският етнос е дискриминационно и враждебно настроен към българите с турски произход;
b. последователите на Обединението не са с българска, а с турска етническа и гражданска принадлежност;
c. българите от други конфесии са враждебно настроени спрямо българските мюсюлмани;
d. Обединение ДОСТ-НПСД е единствената автентична партия, представляваща и защитаваща правата на българските мюсюлмани;
e. българите-мюсюлмани са натоварени със «свещената мисия» да бъдат проводници на инициираната от правителството на Реджеп Тайип Ердоган политика на неоосманизъм в районите на местожителството им, които райони са «исторически територии на Османската империя»;
f. България е исторически обречена да се «върне» в състава на Османската империя, чийто реаниматор е предопределена да бъде днешната Република Турция и това е само въпрос на време;
g. въвеждането на нормите на шариата на територията на Република България е само въпрос на време;
h. само и единствено верните и правоверни последователи на Обединението, спомогнали за връщането на България в рамките на Османската империя, ще бъдат привилегировани и почитани в новата си стара Родина;

3. Поемаме ангажимент - независимо от програмните политически и идеологически различия между представяните от нас партии, - по време на срещите си с избирателите по места да разясняваме несъстоятелността, вредността на насажданите от партийните и пропагандни функционери на Обединение ДОСТ-НПСД внушения и страхове и кодираната в тях опасност за взривяване на етническия мир и разрушаване на уникалния и издържал изпитанията на времето етнически модел на българското общество.

4. Обединяваме усилията си за депозиране пред МВнР на Република България на съвместен иск за:
• представяне на протестен дипломатически демарш пред Министерството на външните работи на Република Турция относно поведението и действията на Извънредния и пълномощен посланик на Република Турция в Република България г-н Сюлейман Гьокче (Süleyman Gökçe), предвид нееднократното му лично участие в агитационната и пропагандна дейност в полза на Обединение ДОСТ-НПСД, с искане за отзоваването му;
• в случай на отказ от страна на Министерството на външните Работи на Република Турция за отзоваване на посланик Сюлейман Гьокче - искане за обявяването му за «персона нон грата» (persona non grata) в Република България, съгласно условията на Статия 9 на Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 1961 година, предвид систематичното и демонстративно нарушаване на положенията на Статия 41 на същата Конвенция в частта, касаеща задължението за уважаване от страна на дипломатически агенти на акредитиращата държава на законите на приемащата държава и ненамесата им във вътрешните работи на последната.

5. Отправяме съвместен призив към ръководствата на Българската православна църква-Българска патриаршия и Главното мюфтийство на мюсюлманското изповедание в Република България за обединяване на усилията за противодействие на агресивната външна намеса в духовното пространство на българите, целяща неговото разединение и насаждане на междукофесионална омраза и вражда между последователите на исляма и останалите представени в българското общество вероизповедания, като инструмент за постигане на вътрешно- и външнополитически цели. Призоваваме представителите на двете конфесии да предприемат активна разяснителна работа сред редовите си привърженици в районите, подложени на масова реакционна политическа, етническа и религиозна пропаганда и агитация от страна на функционерите на Обединение ДОСТ-НПСД.

6. Декларираме общите си намерения за осъществяване на санитарния политически кордон около Обединението ДОСТ-НПСД единствено и само с мирни средства и по законен път, придържайки се към върховенството на Конституцията на Република България и действащото изборно законодателство и разчитайки на родолюбието и гражданската съзнателност на българите за запазване на взаимното уважение, толерантност и обединение на усилията за протводействия на безнравствени външни намеси и запазване на гражданския, етнически и религиозен мир.

7. Настоящата съвместна Декларация има за цел преди всичко защитата на националното единство, политическата и гражданска цялост на България; утвърждаването на хуманизма, като приоритетен принцип за съхраняването и защитата на достойнството и фундаменталните права на всеки един гражданин на България, независимо от индивидуалните различия от политически, социален, етнически или верски характер; повишаване на социалната справедливост и социалното развитие на обществото ни; утвърждаването на хуманизма в качеството му на приоритетен принцип в укрепването на общественото съгласие и постигането на национално спокойствие, като необходими условия за съхраняването на обществения мир.

За № 1 - "Движение за равноправен обществен модел"​​________________________________

За № 2 - "Движение за радикална промяна Българската пролет"​________________________________

За № 3 - "Движение напред, България"​​​​________________________________

За № 4 - "Нова република"​​​​​​________________________________

За № 5 - "Коалиция на недоволните"​​​​​________________________________
За № 6 - "Воля"​​​​​​​________________________________

За № 7 - "Български демократичен център - БДЦ" - БДЦ​​________________________________

За № 8 - "АБВ - Движение 21"​​​​​________________________________

За № 9 - "ДПС"​​​​​​​________________________________

За № 10 - "БСП за България"​​​​​​________________________________

За № 11 - "ГЕРБ"​​​​​​​________________________________

За № 12 - "Партия на зелените"​​​​​________________________________

За № 14 - "Възраждане"​​​​​​________________________________

За № 15 - "Движение презареди България"​​​​________________________________

За № 16 - "Движение Да, България"​​​​​________________________________

За № 17 - "Обединени патриоти - НФСБ, "Атака" и ВМРО"​​________________________________

За № 18 - "КОЙ - Българската левица и Зелена партия"​​________________________________

За № 19 - "Национална републиканска партия"​​​________________________________

За № 20 - "Българско национално обединение"​​​________________________________

За № 21 - "Реформаторски блок - Глас народен"​​​________________________________

 

 

реклама
ВАШИЯТ FACEBOOK КОМЕНТАР
ВАШИЯТ КОМЕНТАР
Вашето име:
Коментар:
Публикувай

Анонимен

Що, не ти ли харесва?

20.03.2017 18:15:15

Анонимен

ТОВА ЛИ ИЗМИСЛИХТЕ, САШЕ

20.03.2017 17:44:33

 • ПОСЛЕДНИ НОВИНИ
  БЪЛГАРИЯ
  ИКОНОМИКА
  ПОЛИТИКА
 • реклама
 • ОПЦИИ
  Запази Принтирай
  СПОДЕЛИ
  Twitter Facebook Svejo
  Вземи кратка връзка към тази страница

  копирайте маркирания текст

 • реклама

БЪЛГАРИЯ СВЯТ РУСИЯ ПОЛИТИКА ИКОНОМИКА КУЛТУРА ТЕХНОЛОГИИ СПОРТ ЛЮБОПИТНО КРОСС-ФОТО АНАЛИЗИ ИНТЕРВЮТА КОМЕНТАРИ ВАЛУТИ ХОРОСКОПИ ВРЕМЕТО НОВИНИ ОТ ДНЕС НОВИНИ ОТ ВЧЕРА ЦЪРКОВЕН КАЛЕНДАР ИСТОРИЯ НАУКА ШОУБИЗНЕС АВТОМОБИЛИ ЗДРАВЕ ТУРИЗЪМ РОЖДЕНИЦИТЕ ДНЕС ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ ТЕМИ И ГОСТИ В ЕФИРА ПРАВОСЛАВИЕ


Copyright © 2002 - 2018 CROSS Agency Ltd. Всички права запазени.
При използване на информация от Агенция "КРОСС" позоваването е задължително.
Агенция Кросс не носи отговорност за съдържанието на външни уебстраници.