• 23 Окт 2021 |
 •  USD / BGN 1.6817
 •  GBP / BGN 2.3182
 •  CHF / BGN 1.8334
 • Радиация: София 0.11 (µSv/h)
 • Времето:  София 15°C

Янаки Стоилов за Гешев, за проекта на Кирил Петков и Асен Василев, санкциите „Магнитски“

Янаки Стоилов за Гешев, за проекта на Кирил Петков и Асен Василев, санкциите „Магнитски“

Служебният министър на правосъдието Янаки Стоилов в студиото на Бтв „Тази събота".

/КРОСС/ Сега въздишката според мен, на главния прокурор беше по-показателна от думите му. Така или иначе по волята на депутатите Бюрото за защита на свидетелите беше прехвърлено от прокуратурата към вас, Министерство на правосъдието. Ще се превърнат ли защитените свидетели в застрашени свидетели, каквато е тезата на главния прокурор Иван Гешев?

- Почти всички политици и партии винаги говорят със загриженост за хората, но по-добре можем да дадем отговор на този въпрос според техните реални действия. Аз проведох среща с главния прокурор в Министерство на правосъдието.

Вие ли го поканихте?

- Необходима и предложих да проведем този разговор в Министерството, тъй като не трябва да се допуснат никакви сътресения в периода на преминаване на Бюрото от главния прокурор към Министерство на правосъдието. Това за мен не е била приоритетна задача. Парламентът инициира тази промяна, защото в момента има открито конституционно дело. Аз като министър съм представил становище пред Конституционния съд. Споделям основните мотиви, че в сегашния закон има дори противоконституционни текстове, защото ролята на Бюрото не е да дублира или допълва някакви функции, на която й да е структура в съдебната власт.

То беше създадено първоначално към Министерство на правосъдието и смятам, че връщането му там, възстановява този баланс между съдебната, изпълнителната власт. Това, което искам да подчертая е, че за мен амбициозен стремеж е всички дейности по издаване на новите актове на споразумение на преминаване на имуществото, трябва да бъдат решени дори за седмици, законът дори предвижда двумесечен, тримесечен срок, но смятам, че това трябва да стане по начин, който да запази капацитета на неговата дейност, като разбира се законът правилно освободи Бюрото от несвойствени дейности.

Спокоен ли си тръгна от вашия кабинет главният прокурор Иван Гешев? Успяхте ли да туширате, да оборите поне неговите страхове?

- Поне аз получих уверение, че няма да бъдат създавани пречки и самият аз настоявах, и добре е, че депутатите включиха това, че Бюрото трябва да премине с всичките си активи, тъй като те са предоставени в голямата си част от държавата за неговата дейност. Ние не можем просто да спорим дали те са на изпълнителната, на съдебната власт. Това, което мога да ви уверя, че за разлика от главния прокурор, аз няма да се движа с няколко големи автомобила, които да осигуряват моята защита. Тази защита ще бъде за свидетелите, за магистратите и също така искам да ви дам един елементарен пример. Ако се появи един свидетел срещу прокуратурата, може ли тя да му осигури ефективна защита?

Има известен конфликт на интереси.

- Да. Така че според мен, бидейки в Министерство на правосъдието, Бюрото ще бъде в някаква степен независимо в своята дейност и надявам се да продължат нещата да се развиват добре. Трудностите ще бъдат в някаква степен от гледна точка на статута на служителите, защото той се влияе от това в коя система се намира.

От този конкретен случай, върху който размишляваме, ще се опитам да получа някакво обобщение, но кажете ми как дотук работите и си взаимодействате с главния прокурор Иван Гешев?

- Един от моите приоритети, който продължава да бъде актуален, е засилване на взаимодействието на министъра на правосъдието със съдебната власт главно чрез ВСС. Така че в голямата част това взаимодействие е именно в рамките на ВСС. То разбира се предполага търсене на баланси, взаимен контрол и разбира се в някои случаи различия, възможни противопоставяния, но те не са от личен характер. Аз в това не влагам някакво мое лично отношение, а смятам че трябва да доведе до подобряване на дейността на съдебната власт в различните й подразделения.

Министър Стоилов, може ли честен отговор? Смятате ли от сегашна гледна точка, че беше грешка, когато през юли предложихте на ВСС да открие процедура по предсрочното отстраняване на Иван Гешев с мотива, че той е уронил престижа на съдебната власт? Отчитате ли това като грешка от сегашна гледна точка?


- Не, не е грешка. Даже аз смятам, че това е едно от трайните достижения в моята дейност, не по отношение на персоната на главния прокурор, а по отношение придаване на реален живот на Конституцията в някои от нейните разпоредби и на Закона за съдебната власт. и като човек, който се занимава с правна теория, според мен това ще остане, защото ние имаме две образувани дела. Едното пред Конституционния съд, което вече е допуснато и дори се надявам в течение на втория мандат да имаме произнасяне на Конституционния съд по това тълкувателно искане за правомощието на министъра на правосъдието да поставя именно въпроса, който повдигнахме. И имаме също дело във Върховния административен съд, което е вече по отношение на допустимостта, защото за мен е странно органът, който се занимава с управлението на съдебната власт да отказва да разглежда поне самото предложение от единственото лице, каквото е министърът на правосъдието, което не принадлежи към състава на този орган.


Какво мислите като гражданин, първо, и второ като министър, за чата между главния прокурор Иван Гешев и пиара на ГЕРБ Севдалина Арнаудова по време на едно от заседанията на правната комисия в парламента?

- Това показва наличието на неформални отношения между тези две институции, което според мен не укрепва институционалното доверие към тях.

Т.е. смятате, че в известен смисъл това е укоримо?

- За мен не е добре, тъй като те се позоваваха на съвместни акции на МВР, на прокуратурата, но в края на краищата посредничеството между една такава лична комуникация между премиера и главния прокурор в един момент, когато тази тема се обсъжда в парламента е в повече от това, което изискват техните официални позиции.

Като говорим за започнали дела и дела, които може би трябва да бъдат продължение на...

- Защото имаше и други, сега ме подсетихте, есемеси по време на заседание на ВСС в предишни години с други участници. Така че това е...

Да, имаше. Аналогичен ли е случаят?

- Той по-скоро подсказва един общ стил.

Вие пишете ли есемеси например на някой от ВСС?

- Не си спомням. Сега да не изпадна в деликатно положение, защото аз не смятам комуникацията чрез обаждания, есемеси или по друг начин, за неуместна. Но не се сещам за такъв случай.

На депутатите не им стигна време за специализираното правосъдие да го закрия. Смятате ли, че следващият парламент 47-мият трябва да продължи това дело като започне от начало разбира се?

- Аз ще дам формулата на моето виждане по този въпрос. Специализирано правосъдие - да, но без специализиран съд. Какво означава това? То се съдържа в един от анализите, които представих за нашата дейност преди 3-4 месеца, да се запазят доколкото има добри страни в специализацията, това беше и първоначалното очакване на ЕК, но като се премахнат тези напълно обособени сегашни специализирани структури. Това означава да се създадат специализирани отделения, респективно отдели в седалището на 5-те апелативни райони към съответните Окръжни апелативни съдилища и да се стесни обхвата на компетентност на специализираното правосъдие, тъй като ние трябва да говорим за специализация не само в областта на наказателното правосъдие, но и в други сектори, например детско правосъдие и т.н. И в този случай според мен магистратите няма да бъдат податливи на местен натиск, защото ако това просто се влее във всички съдилища окръжни, които съществуват в страната, от тях нямат нито толкова голям капацитет, те са и под различни други въздействия потенциални и така могат да се заемат положителните страни и в същото време ние да имаме единна съдебна система в областта на наказателното правораздаване.

Кажете ни, моля ви, какво подсказва вашият, ако щете дори чисто професионален усет, смятате ли че ще има нови санкции срещу наши сънародници по закона „Магнитски", ще има ли „Магнитски"-2?

- Не искам да спекулирам по тази тема. Има различни виждания, очаквания, но това, което според мен е необходимо и ние работим по този въпрос, е да се създаде нормативна основа, за да може да се действа в такива случаи. Така че ние имаме вече, да го нарека, макет на законопроект на нормативен акт, който предвижда основанията, който предвижда реда за защита, който определя свързаните лица и някои други основни въпроси, но смятам че ще се наложи най-вероятно още на служебното правителство да приеме постановление на МС, което да даде първична уредба на тези отношения, а с тяхното развитие по-нататък може да бъде пред съответния закон.

Сега разбирам, тъй като депутатите преди 2 дни в ЕП, говоря доста ожесточено дебатираха по санкциите „Магнитски" и Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, нейни представители идват в България следващата седмица, възнамерявате ли да се срещнете с тях, да се видите с тях, да дебатирате с тях?

- Да. Има покана да проведем среща с тях. Ще обсъдя този въпрос, вероятно ще направим такава среща, така че да чуем и тяхното мнение. Още повече, че темата има и европейско измерение не само в политически, но и в юридически план. Аз вече поставих този въпрос пред комисаря по правосъдието Дидие Рендерс, че е необходима европейска регулация, тъй като трябва подобни действия да бъдат съвместими с върховенството на правото с българския и европейския правен ред. Така че този въпрос не е само български. Ние се намираме в една нова ситуация на това, което аз наричам формиране на някакво глобално право, освен националното, международното и европейското и то изисква ние да не отстъпваме от тези принципи, които трябва да са в основата.

Добре. Останахте правосъден министър и във втория служебен кабинет на президента Радев, защо? Защо продължихте напред?

- Може би, ако не бях продължил, щяха да възникнат въпроси защо, след като при една, смятам като цяло успешна дейност и при усилията, които бяха вложени, няма да бъдат направени следващите стъпки? Това е една динамична, натоварваща работа. Сега вече ми е по-лесно да се ориентирам какви са проблемите, които трябва да се решават, но ако съм откровен, по-добре знам и какви са спънките това да става.

Успех, казвате вие, опонентите ви от ГЕРБ обаче казват вие сте пълен провал, къде са ви успехите?

- Вижте сега, ако говорим твърде на едро, винаги рискуваме да сгрешим или да се появи тенденциозност. Аз ще ви кажа само в нашия сектор няколко конкретни резултата, нека всеки да преценява. При извършване на имотни сделки вписването им става след ден или най-много два. Докато преди това е отнемало по 10-12 дни, т.е. времето за имотни измами е много по-голямо и това са чувствителни въпроси с голям материален интерес и за гражданите, и за фирмите. Също така ускорихме значително регистърните производства, свързването на Българския търговски регистър с европейската система, в резултат на което и това, което сега вече се прави, надявам се в първите месеци на следващата година ние да финализираме този процес и да бъде прекратена наказателната процедура. В гражданството - за около 3 месеца 7600 лица са получили своето удостоверение за гражданство, а през цялата минала година са обслужени по същия въпрос около 5500. Представете си как това се е отразило на качеството. Ние предотвратихме закриването на десетки районни съдилища с недостатъчно обмислени в цялост модел за промяна на съдебната карта. Внесохме редица законопроекти в парламента, пуснахме други за обществено обсъждане, така че мога да продължа с изброяването. Но мисля, че и динамиката, и резултатите, са налице.

Да спрем дотук, за да ви попитам какво мислите за намеренията на довчерашните ви колеги Кирил Петков и Асен Василев да участват активно в политиката вече със своя собствена партия?

- Те натрупаха известен опит, придобиха значителна популярност чрез работата си в служебното правителство, вложиха много енергия, така че имат правото на своите амбиции да получат подкрепа от българските граждани на изборите. И аз мисля, че на предстоящите избори, те ще имат резултат, което ще им позволи не само да участват в парламента, но и да повлияят, дори може би да помогнат за формирането на следващата управленска конфигурация, защото партиите на протеста два пъти получаваха такъв шанс от гражданите, но той не беше оползотворен. Разбира се всеки един трябва да действа последователно, да заявява своята политика, но в същото време искам да предупредя за нещо, което от дългогодишния ми опит няма как да бъде пропуснато. Преди 20-тина години ние също имахме едни юпита, които дойдоха със своя западен опит и образование, те също реализираха, после след бързото надуване на този балон, той бързо стихна, така че това трябва да са поуки. И мисля, че и самите граждани трябва по-аналитично да се отнасят към всяка една заявка, за да бъде тя проверявана още преди да се е състояла.

Мога ли да попитам имахте ли покана от тях двамата да се присъедините към този проект?

- Аз няма да разсъждавам по тази тема. Ние сме работили, включително по конкретни въпроси, особено с министър Петков, такива теми не сме обсъждали. Дори аз смятам, че имаме близост в някои от вижданията, ако говорим от политически характер, но аз съм по-радикален от тях, защото за мен лявото не е просто разпределение. Ако говорим за истински социалист, тези хора трябва да обръщат внимание на социализацията на собствеността, т.е. аз имам виждания, може би кореспондиращи на някои от най-новите, които отиват по-далеко от това, на което са носители тези двама подготвени и амбициозни хора.

Последен въпрос - има ли, защо БСП да ревнува от бъдещия проект на Кирил Петков и Асен Василев, има ли от какво да се притеснява?

- Създадоха се някои точки на съприкосновение. Аз даже не мога да преценя къде е границата между спекулации и факти по този въпрос. Разбира се всеки нов проект създава някакъв потенциален риск за сегашните партии, но за мен въпросът трябва да бъде обърнат към БСП - какво прави БСП и какво излъчва, за да може тя да се пребори за една по-широка периферия, а не да търси причини извън себе си, че тази периферия може да отиде в други политически посоки. Така че задачата е налице, но тя трябва да се решава от политиците. Тук е Родос, тук трябва да скачат, тук трябва да получат потвърждението и доверието за своите позиции, включително и за БСП.


БТВ „Тази събота"

 

ВАШИЯТ FACEBOOK КОМЕНТАР
ВАШИЯТ КОМЕНТАР
Вашето име:
Коментар:
Публикувай
 • ПОСЛЕДНИ НОВИНИ
  БЪЛГАРИЯ
  ИКОНОМИКА
  ПОЛИТИКА
 • ОПЦИИ
  Запази Принтирай
  СПОДЕЛИ
  Twitter Facebook Svejo
  Вземи кратка връзка към тази страница

  копирайте маркирания текст

 • реклама

БЪЛГАРИЯ СВЯТ РУСИЯ ПОЛИТИКА ИКОНОМИКА КУЛТУРА ТЕХНОЛОГИИ СПОРТ ЛЮБОПИТНО КРОСС-ФОТО АНАЛИЗИ ИНТЕРВЮТА КОМЕНТАРИ ВАЛУТИ ХОРОСКОПИ ВРЕМЕТО НОВИНИ ОТ ДНЕС НОВИНИ ОТ ВЧЕРА ЦЪРКОВЕН КАЛЕНДАР ИСТОРИЯ НАУКА ШОУБИЗНЕС АВТОМОБИЛИ ЗДРАВЕ ТУРИЗЪМ РОЖДЕНИЦИТЕ ДНЕС ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ ТЕМИ И ГОСТИ В ЕФИРА ПРАВОСЛАВИЕ


Copyright © 2002 - 2021 CROSS Agency Ltd. Всички права запазени.
При използване на информация от Агенция "КРОСС" позоваването е задължително.
Агенция Кросс не носи отговорност за съдържанието на външни уебстраници.