• 27 Май 2024 |
 •  USD / BGN 1.8038
 •  GBP / BGN 2.2991
 •  CHF / BGN 1.9712
 • Радиация: София 0.11 (µSv/h)
 • Времето:  София 20°C

УНСС открива академичната 2023/2024 учебна година на 18 септември

УНСС открива академичната 2023/2024 учебна година на 18 септември
Тържественото откриване на новата академична 2023/2024 учебна година в УНСС ще се състои на 18-ти септември от 10.00 часа в аула „Максима“. 

/КРОСС/ Церемонията ще бъде открита от министърът на образованието и науката проф. д-р Галин Цоков.
Официалното откриване ще се предава онлайн на сайта и във Фейсбук профила на университета.

Според ректора проф. д-р Димитър Димитров на прага на новата академична година УНСС може да се похвали с изключително успешна кандидатстудентската кампания със силен акцент върху дигитализацията, онлайн кандидатстването и онлайн записването. В хода на кампанията се проведоха много срещи с общини и училища, организирани бяха Дни на отворените врати, проведоха се предварителни матури и състезания в УНСС. Броят на кандидат-студентите е нараснал с около 20%, което е своеобразен връх за последните години. Всички бройки в държавния план-прием за бакалаври в 53 специалности и специалност „Право" за образователно-квалификационна степен „магистър" след средно образование бяха запълнени.

От тази година университетът реализира първите съвместни програми в България между два университета по новия Закон за висше образование - в случая с Тракийския университет (ТрУ). Сериозен брой млади хора кандидатстваха в съвместните програми и проявиха голям интерес да учат в новите специалности „Киберсигурност и електронно управление" и „Компютърна обработка и анализ на данни".

УНСС ще посрещне своите възпитаници в уютна и реновирана учебна среда и материална база. В момента се работи по модернизацията и цялостното обновяване на Библиотеката на университета.

По линия на студентските общежития, УНСС има общо 12 блока и предлага близо 5000 места. По голямата част от студентските общежития са напълно реновирани. 70% от цялата база е обновена, санирана, сменена е дограмата, изградени са нови сервизни помещения. Останалите 30 % от базата, а именно блок № 9, 40А и 38 са санирани и със сменена дограма. Университетът ще участва в новата програма на МОН за отпускане на целеви средства за основен ремонт отвътре именно на тези три общежития.

В два блока със собствени усилия УНСС изгради модерни детски стаи - в блок 53Б, където има 11 деца и в 55Г, където децата са 27. Направена е и нова читалня в 53Б с wi-fi, както и библиотека с учебници и книги, оставени от бившите студенти.

УНСС вече разполага и с кабинет за долекарска помощ. Кабинетът е снабден с всичко необходимо за първа долекарска помощ - апарат за кръвно и изследване на кръвна захар, медикаменти от първа необходимост, има на разположение и спешен шкаф за първа помощ.

УНСС е един от първите университети в България, които обръщат сериозно внимание на внедряването на зелената енергия, и първият, който подписа договор и изгради фотоволтаична инсталация за производство на независима и по-евтина електроенергия. Финансирането на проекта е по ЕСКО договор с „Прострийм груп" и е за близо 3 милиона лева. При този тип договор, университетът не плаща сумата за изпълнение на обществената поръчка, а разходите се изплащат през цената на електроенергията. Двата фотоволтаични парка в УНСС са изградени върху покрива на университета и новоизградения модерен закрит паркинг. Фотоволтаичната инсталация ще покрие 50 % от необходимата електроенергия на университета, на годишна база.

Изграждането на системата за възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) е част от политиката на университета. УНСС е институция, ангажирана с устойчивостта и това е още една голяма стъпка към превръщането на университета в „зелен" университет. Предприети са и редица други мерки за енергийна ефективност. Спортният комплекс „Бонсист" на УНСС се сдоби със система за енергоспестяващо интелигентно осветление. Общата стойност на проекта е 120 000 USD, осигурени в по-голямата си част от Асоциацията за информация за околната среда в Тайван (TEIA) по силата на договор с УНСС за изпълнение на проект за интелигентно осветление, пестене на енергия и преход към здрава планета и нов дигитален свят. В изпълнение на програмата за енергийна ефективност в УНСС, в момента се изгражда система „Умен дом", която ще позволи икономия на до 40 % на изразходваната енергия от електро и топлопреносната системи на университета.
Програмата по откриването на академичната учебна година на УНСС включва разнообразни събития.

В 10.00 часа в аула „Максима" ще се проведе официална церемония по случай откриването.

В 11.00 часа ще бъдат поднесени венци на паметника на проф. Стефан Бобчев - основател и първи ректор на УНСС.

От 12.00 часа ще се проведат срещи на първокурсниците с ръководствата на факултетите и катедрите по специалности.

От 13.00 часа ще бъде открит барелеф на проф. д.ик.н. Михаил Динев, ректор на УНСС в периода 1989-1990 г., дългогодишен преподавател и ръководител на катедра „Финансов контрол" и декан на Финансово-счетоводния факултет от 1998 до 2000г.

В първия учебен ден се открива и IX годишна научна конференция „Инфлацията 2022 - обстоятелства, предизвикателства, въздействие" (9th Annual Scientific Conference on the Inflation 2022 - Circumstances, Challenges, Impact). Приветствия към форума ще отправят ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, подуправителят на БНБ доц. д-р Петър Чобанов, проф. д.ик.н. Николай Неновски, член на УС на БНБ, преподавател в университета „Жул Верн", Франция и УНСС и проф. Д-р Татяна Хубенова-Делисивкова, председател на Съюза на икономистите в България.

Учебните занятия със студентите на 18.09.2023 г. да започнат след 14:00 часа по обявеното разписание.
Залите, в които ще се състоят срещите с първокурсниците, са както следва:

ОБЩОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Специалности „Икономика", „Икономика с преподаване на английски език" и „Макроикономика" - зала В 2005 - доц. д-р Ивайло Беев
Специалности „Икономика на човешките ресурси" и „Застраховане и социално дело" - зала В 2006 - проф. д-р Маргарита Атанасова
Специалности „Икономическа социология и психология" и „Социология" - зала 408 К - проф. д-р Георги Петрунов
Специалност „Политическа икономия" - зала А 3009 - проф. д.н. Пенчо Пенчев

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ

Специалност „Финанси" - зала В 2009 - проф. д-р Пресияна Ненкова
Специалности „Счетоводство" и „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език" - зала В 2007 - проф. д-р Снежанка Башева
Специалност „Финансов контрол" - зала 107 К - доц. д-р Даниела Въткова - Милушева

ФАКУЛТЕТ „УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ"

Специалности „Маркетинг", „Стратегическо планиране" и „Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език" - зала 102 К - проф. д-р Красимир Маринов
Специалност „Бизнес администрация" - зала 303 К - проф. д-р Надя Миронова, гл. ас. д-р Ивайло Илиев
Специалност „Публична администрация" - зала 211 К - доц. д-р Деница Горчилова
Специалност „Регионално развитие" - зала 311 К - доц. д-р Георги Николов

ФАКУЛТЕТ „ИКОНОМИКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА"

Специалност „Търговия и продажби" - зала 110 К - доц. д-р Силвия Терезова
Специалност „Икономика на транспорта и енергетиката" -зала А 3006 - проф. д-р Христина Николова
Специалност „Бизнес логистика" - зала В 2023 - проф. д-р Мирослава Раковска
Специалност „Икономика на отбраната и сигурността" - зала 308 К - проф. д-р Димитър Димитров, доц. д-р Нончо Димитров
Специалности „Медии и журналистика" и „Медия икономика" - зала А 4005 - доц. д-р Стела Ангова
Специалност „Международен туризъм и икономика" от 16:00 ч. среща с гости от туристическия бизнес - зала „Научни съвети" 2032 А - проф. д-р Мариана Янева

ФАКУЛТЕТ „МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА"

Специалности „Международни икономически отношения" и „Международни икономически отношения с преподаване на английски език" - зала А 5004 - доц. д-р Васил Петков
Специалности „Международни отношения" и „Европейска политика и икономика" - зала В 2015 - доц. д-р Пламен Ралчев
Специалност „Политология" - зала 108 К - доц. д-р Блага Благоева

ФАКУЛТЕТ „ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА И СТАТИСТИКА"

Специалности „Бизнес информатика и комуникации" и „Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език" - зала А 2030 - доц. д-р Александрина Мурджева
Специалност „Анализ на бизнес данни със специализиран софтуер" - зала В 2013 - доц. д-р Александър Найденов
Специалности „Киберсигурност и електронно управление" и „Компютърна обработка и анализ на данни /DATA SCIENCE/" - зала 309 К - доц. д-р Росен Кирилов, доц. д-р Нончо Димитров

БИЗНЕС ФАКУЛТЕТ

Специалности „Индустриален бизнес", „Бизнес икономика" и „Бизнес икономика и мениджмънт с преподаване на английски език" - зала 403 К - проф. д-р Николай Щерев
Специалност „Предприемачество" - зала А 3008 - доц. д-р Костадин Коларов
Специалности „Аграрен бизнес" и „Екоикономика" - зала 411 К - проф. д.ик.н. Юлия Дойчинова
Специалност „Мениджмънт на недвижимата собственост" - зала А 4007 - проф. д-р Георги Забунов
Специалности „Творчески индустрии и бизнес" и „Интелектуална собственост и бизнес" - зала В 2019 - проф. д-р Мария Маркова

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Специалност „Право"
зала 203 К - доц. д-р Захари Торманов
зала 208 К - доц. д-р Мирослав Димитров

За студентите дистанционна форма на обучение откриваща  среща-инструктаж ще се проведе на 30.09.2023 г. (събота) от 09.00 часа. Линкът към срещата ще намерите в разписанието Ви.
Откриването на академичната 2023/2024 учебна година в Регионалния център за дистанционно обучение на УНСС в гр. Хасково ще се проведе на 30.09.2023 г. (събота) от 11.00 часа.

 

ВАШИЯТ FACEBOOK КОМЕНТАР
ВАШИЯТ КОМЕНТАР
Вашето име:
Коментар:
Публикувай
 • ПОСЛЕДНИ НОВИНИ
  БЪЛГАРИЯ
  ИКОНОМИКА
  ПОЛИТИКА
 • ОПЦИИ
  Запази Принтирай
  СПОДЕЛИ
  Twitter Facebook Svejo
  Вземи кратка връзка към тази страница

  копирайте маркирания текст

 • реклама

БЪЛГАРИЯ СВЯТ РУСИЯ ПОЛИТИКА ИКОНОМИКА КУЛТУРА ТЕХНОЛОГИИ СПОРТ ЛЮБОПИТНО КРОСС-ФОТО АНАЛИЗИ ИНТЕРВЮТА КОМЕНТАРИ ВАЛУТИ ХОРОСКОПИ ВРЕМЕТО НОВИНИ ОТ ДНЕС НОВИНИ ОТ ВЧЕРА ЦЪРКОВЕН КАЛЕНДАР ИСТОРИЯ НАУКА ШОУБИЗНЕС АВТОМОБИЛИ ЗДРАВЕ ТУРИЗЪМ РОЖДЕНИЦИТЕ ДНЕС ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ ТЕМИ И ГОСТИ В ЕФИРА ПРАВОСЛАВИЕ


Copyright © 2002 - 2024 CROSS Agency Ltd. Всички права запазени.
При използване на информация от Агенция "КРОСС" позоваването е задължително.
Агенция Кросс не носи отговорност за съдържанието на външни уебстраници.